Sağlam bir dost bulmuşsun, Ilgaz’a yaslanmışsın Gizli hazinesin sen, vadi’de saklanmışsın

Sağlam bir dost bulmuşsun, Ilgaz’a yaslanmışsın

Gizli hazinesin sen, vadi’de saklanmışsın

Billur sularda her gün beş defa paklanmışsın

Rükû’da, secdelerde dua’da aklanmışsın

Toprakların verimli iklimin birazca sert

Havan mis gibi kokar, buraya uğramaz dert

Esnafı kanaatkâr, halkının hepsi cömert

Erkeği ve kadını, çocukları dahi mert

Güneşin hayat verir, sokakta yok boş gezen

Zindeleşir o anda Ilgaz çayında yüzen

Yazın cennet bahçesi, Ay ışığında nazen

Kalp kırmak büyük günah, sevilmez insan üzen

Ağaçların destansı, yeşilden büyük umman

Kar yağıp kaplayınca taht kurar uzun zaman

Gelir bembeyaz örtü dağların dostu duman

Kış bereket bırakır bahara döner devran

Müslümanlar buluşur cami Kâbe şubesi

Tam tepeye yapılmış Kur’an okunan kulesi

Ormanlarla örülmüş pür oksijen kalesi

Yapraklar sararınca rengin altın şulesi

Bulunduğun coğrafya çok güzel bir arazi

Salı günü pazarda yanlış tartmaz terazi

Yüce Türk’ün tarihi şanla yazılmış mazi

Varlığın daim olsun ey şirin İhsangazi.

ALİ KORKMAZ