Prof. Dr. Celal Şengör, Youtube üzerinde Kafa TV'nin programında sunuculuğunu Candaş Tolga Işık'ın yaptığı bir konuk olarak Karadeniz'deki gaz birikimine dikkat çekerek "Karadeniz patlayacak!" uyarısında bulundu.

Şengör, programa katıldığı sırada, "Karadeniz sonunda patlayacak. Kesinlikle. Çünkü içinde biriken gazlar var ve bu gazlar giderek artıyor. Bu gazlar nihayetinde yüzeye çıkacak ve Karadeniz çevresindeki 60 km'lik alanda yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlının hayatta kalmayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bu açıklamaların ardından, Karadeniz kıyılarında yaşayan vatandaşlar arasında panik oluştu. Potansiyel bir patlamanın etkisi altında olabilecek bölgelerde önleyici tedbirlerin alınması beklenmektedir.

Peki, Kastamonu'ya ne olacak ?

Kastamonu Üniversitesi, dünya sıralamasında Kastamonu Üniversitesi, dünya sıralamasında

Kastamonu'nun bu durumda ne olacağına dair herhangi bir spesifik bilgi veya açıklama bulunmamaktadır. Ancak Şengör'ün uyarısıyla ilgili olarak yetkililerin bölgedeki riskleri değerlendirmesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

Kastamonu'nun jeolojik yapı

Kastamonu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir il merkezi ve çevresindeki ilçelerden oluşan bir yönetim birimidir. Jeolojik olarak incelendiğinde, Kastamonu ve çevresinin genel jeolojik yapısı şu ana özellikleri içerir:

  1. Kastamonu, genellikle kalker, konglomera, volkanik kayaçlar ve tortul kayaçlar gibi çeşitli jeolojik oluşumları içeren zengin bir jeolojik çeşitliliğe sahiptir.

  2. Bölge, Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e doğru akışı sırasında taşıdığı alüvyonlarla şekillenmiş bir ova alanını içerir.

  3. Kastamonu'nun çevresinde yer alan dağlık bölgeler, çoğunlukla kalker kayaçlarından oluşur ve bu dağlık alanlar sık sık karstik şekillere, mağaralara ve yeraltı su kaynaklarına sahiptir.

  4. Bölgede yer alan bazalt ve andezit gibi volkanik kayaçlar, geçmişteki volkanik aktivitenin izlerini taşır.

  5. Kastamonu'nun sahil şeridi, kumsal ve denizel çökellerin biriktiği kıyı düzlüklerini içerir.

  6. Bölgedeki jeolojik yapının, yerel flora ve fauna üzerinde etkisi büyüktür ve çeşitli biyoçeşitliliklere ev sahipliği yapar.

  7. Jeolojik olarak aktif deprem bölgelerinden biri olan Türkiye'de yer aldığı için Kastamonu ve çevresi, zaman zaman depremlere maruz kalabilir.

Kastamonu ve çevresinin bu karmaşık jeolojik yapısı, bölgenin doğal güzelliklerinin ve çeşitliliğinin yanı sıra madencilik, inşaat ve çevre yönetimi gibi alanlarda da önemli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, jeolojik yapıların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması önemlidir.

(Haber Merkezi)