Mustafa Necati Bey’in Kastamonu’da ki Çalışmaları adlı kitabı okurken Taşköprü İle ilgili bana göre önemli bulduğum bilgiler buldum.

Mustafa Necati Bey’in Kastamonu’da ki Çalışmaları adlı kitabı okurken Taşköprü İle ilgili bana göre önemli bulduğum bilgiler buldum.


Mustafa Necati Bey İstiklal Savaşından önce İstiklal Mahkemesi başkanı olarak Kastamonu’ya gelmiş 1921-22 yılları arasında hizmetlerde bulunmuştur.


Milli mücadelenin başlangıcında yurdum insanını cephe gerisinde maddi manevi yönden savaşa hazırlanmak konusunda,önemli sayılan hareketlerden biri de,Mehmet Akif Bey’in Kastamonu’ya gelişidir.Mehmet Akif 19 Ekim 1920’de gelmiş,24 Aralık 1920’de ayrılmıştır.
Başta Nasrullah Camii ve Yılanlı dergahında ki toplantılar ile İnebolu ve Taşköprü’de yaptığı konuşmalar,halkın üzerinde derin etkiler bırakmıştır.


Kitabı okuyana kadar Mehmet Akif’ in Taşköprü’ye gelip konuşma yaptığını bilmiyordum.Öğrendiğim zaman çok sevindim.Mehmet Akif Ersoy gibi bir büyüğümüzün Taşköprü’lülere hitap etmesi büyük bir onurdu.
İstiklal Mahkemesi Heyeti,2 Mart 1922 günü Taşköprü’ye hareket etmiş,aynı gün öğleden sonra ilçeye gelmiştir.
3 Mart 1922 Cumartesi günü,aynı zamanda Taşköprü’nün pazarı da olduğu için mahkemenin Taşköprü’ye geldiğini duyan yediden yetmişe kadınlı erkekli Taşköprü’lüler Belediye önüne toplanmış Mustafa Necati Bey burada halka hitaben bir konuşma yapmış Milli Mücadele’yi yüksek bir heyecanla anlatmıştır.
Konuşmasının sonunda hoca efendi tarafından dua edilmiş halk köylerine gitmek üzere dağılmıştır.
Mustafa Necati Bey’in bu konuşması Açıksöz Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Kitabın yazarı Mustafa ESKİ,İstiklal Mahkemesinin Taşköprü’de ki çalışmalarıyla ilgili olarak “Yusufoğulları’ndan”Fazlı TARHAN’la görüştüğünü ,görüşmede Fazlı TARHAN;
Mustafa Necati Bey’in bir kaç kez Taşköprü’ye geldiğini söylemiştir.Ağabeyinin de
Kuvay-ıMilliye’ci olduğu için ağabeyi ile aralarının iyi olduğunu Taşköprü’ye geldiklerinde Yusufoğulları Konağında kaldıklarını söylemiştir.Mahkemeyi de bu konakta kurduklarını anlatmıştır.
Mustafa Necati Bey’in asli görevi Kastamonu İstiklal Mahkemesi Başkanlığıdır.
Memleketin diğer konuları ile çok yakından ilgilenmiş,konuşmalar yapmıştır.


Milli Mücadeleyi,yapılan çalışmaları,çekilen sıkıntıları vatandaşlara anlatarak birlik ve beraberlik duygusunu canlı tutmuştur.Kitleleri bilinçlendirmiş ve harekete geçirmiştir.
Bu kitapta Kastamonu ve İnebolu çevresinin Milli Mücadele’de oynadığı önemli rol anlatılmıştır.
Bölge halkı,daha başlangıçtan itibaren canıyla malıyla her şeyiyle savaşa katılmıştır. Sadece Sakarya savaşı sırasında cepheye altmış binden fazla asker buralardan sevk edilmiştir.
Türk tarihi’nin en ağır ve şerefli zaferlerinden biri olan Sakarya savaşının bitiminden, Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin yapıldığı 1922 yılının Ağustos ayına kadar ütün hazırlık devresini Kastamonu’da geçirmiştir.


Mustafa Necati sadece suçluları yargılayan bir mahkeme başkanı değil aynı zamanda kahve toplantılarına, dernek çalışmalarına katılarak çok yönlü bir çaba içinde Milli Mücadeleye katkıda bulunmuştur.Daha sonra Eğitime ve gençliğe verdiği değerlerden dolayı Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır.


Necati DOĞANÇ


Kaynak:Mustafa Necati Bey’in Kastamonu Çalışmaları / Mustafa ESKİ
Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu Yayınları 1990