Kastamonu'da bir araya gelen veteriner hekimler, "Sağlıkta Şiddet Yasası"na kendilerinin de dahil edilmesini talep etti.
Kastamonu'da bir araya gelen veteriner hekimler, yaptıkları basın açıklamasında, yaşadıkları şiddet olaylarının önüne geçilmesi için kendilerinin de "Sağlıkta Şiddet Yasası"na dahil edilmesini istedi. Veteriner hekimler adına açıklamada bulunan Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, “Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır. Tam da bu stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenler, geçmişte de bugün de şiddete başvurmaktalar, mesleğimizi değersizleştirmeye çalışmaktadırlar. Bu yaşananlar yeni değil, geçmişten başlayan, bugün artık dayanılmaz hale gelen bir süreçtir” dedi.
Kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimlerin “Sağlıkta Şiddet Yasası” korumasına alınmasını isteyen Maşalacı, “Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler 'Sağlıkta Şiddet Yasası'na alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir” diye konuştu.

Kastamonu'da 'akreditasyon süreci' anlatıldı: O belge YÖKAK tarafından ücretsiz verilecek! (2024) Kastamonu'da 'akreditasyon süreci' anlatıldı: O belge YÖKAK tarafından ücretsiz verilecek! (2024)

iha