100. yaşı kutlanmakta olan Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında, kuruluş misyonu doğrultusunda bugüne kadar farklı sektörlerde bizzat kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerle üstüne düşen vazifeyi başarı ile tamamlayan Türkiye İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla Bankanın 0 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacak.

 İSTANBUL (İGFA) - Kurulacak yeni yapı ile dünyada ve Türkiye’de hemen hemen her alanda yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği sistematik bir yaklaşımla, daha odaklı ve stratejik bir yönetim anlayışına geçilmesi planlanıyor. Ayrıca iştirakler arasındaki sinerjinin artırılması, iştiraklerin yüzde yüz konsantrasyonla tam zamanlı ve daha dinamik bir biçimde yönetilmesi, artan verimlilikle iştirak portföyünde değer yükselten ve kârı maksimize eden rekabetçi bir performans ortaya konulması hedefleniyor. 

Kuruluş misyonu doğrultusunda sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, iştirakleri kanalıyla ekonominin pek çok alanına katkı sunan İş Bankası, aynı anlayışla, kuracağı şirketle yeni faaliyet alanlarına girerek stratejik yatırımlar yapmaya ve ülke ekonomisine destek vermeye devam edecek. 

İştirak portföyünün zenginleştirilmesini ve optimizasyonunu beraberinde getirecek olan yapılanmayla, İş Bankası’nın özkaynak kârlılığı ve piyasa değerinin artırılması için ilave güçlü bir alan da yaratılmış olacak. 

Kolaylaştırılmış usulde iştirak yoluyla kısmi bölünme metoduyla gerçekleştirilecek yeni yapılanma nedeniyle Banka sermayesinde, finansallarında ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacak. 

Türk doğaltaş ihracatçılarından Rusya hedefi: 100 milyon dolar ihracat Türk doğaltaş ihracatçılarından Rusya hedefi: 100 milyon dolar ihracat

Bankanın Yönetim Kurulu’nun yetki vermesiyle başlayan sürecin, gerekli onay ve izinlerin ardından yılsonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.