EHLİBEYTİN KOKUSU

Yaz geldiği zaman açan çiçek bahçesi gibi doğdun

Annen, baban ve dedeni, ümmetini sevince boğdun

Abin Hasanla birlikte, Muhammedi mest eden yoldun

Ehli beytin reyhanesi bütün gönüller senin yurdun

Rahmanın armağanısın, Sahabe-i kirama ihsan

Bağrına basacak herkes, fark etmez konuştuğu lisan

Medine sokaklarında, illaki sever gören insan

Gökten Arz’a inen yıldız, Hüseyin’e bağışlandı san

Çocukluğunu yaşarken sizler peygamberin dizinde

Resulullah vefat etti, ümmeti, Peygamber izinde

Sen doyamadın annene, canınız çok sıkkın sizin de

Fatıma göçtü dünyadan, hasret kaldın ömür giz’inde

Yıllar geçtikçe büyüdün ehli beytin gurur kaynağı

İran kuzeyinde koştu bindiğin at’ının toynağı

Horasanın seferiyle düşmana verdiniz gözdağı

Kapısında nöbet tutup, Osman’la kesmediniz bağı

Baban Halife seçildi, Muaviye nefsine uydu

Tefrika bayrağı açtı, Hazreti Ali bunu duydu

Ümeyye oğullarında, haset, kan depreştiren huydu

Ali’ye meydan okudu, ihanetin iğrenç yoluydu

Halifeyle savaştılar, bölücü eşkıya tayfası

Allah belanızı versin, başlarında arsız kalfası

Hasan’a ve Hüseyin’e gelecek illaki cefası

Ehli beyt mizan başında bulsun temiz defter sayfası

Abisinin isteğiyle siyasi ortamdan çekildi

Ali’nin oğlu Hüseyin İslam huzuruna vekildi

Muaviye öldü gitti, Yezit emirliğe dikildi

Hüseyin kabul etmedi, ehli beyt düşmanı irkildi

Hiç kimse benimsemedi, biat edin isteği geldi

Hüseyin’e destek veren harameynliler sanki seldi

Ey vefasız diyar Irak, çağıranların hepsi eldi

Hüseyin ve dostlarının, Hak yolda canları bedeldi

Fırat nehrinin suyundan içirtmedi Kûfe Valisi

Zalimlerin en zalimi, hem ordusu hem ahalisi

Hüseyin’i sevenlere, oldu bu yer ölüm vadisi

Nebi, ehli beytim dedi, siz duymadınız mı hadisi?

Sâd’ın oğlu denen kişi, kan akıtmaya verdi emir

Canını alma yolunda, hücuma geçin dedi Şemir

Başını kesen Nehai, ahir de ellerini kemir

Cehennem eviniz olsun, boynunuzu dağlasın demir

Kalbimi yakıyor acı, gözyaşlarım hüzün çeşmesi

Kerbelayı hatırlamak kanayan bir yara deşmesi

Mizan başında olacak Emevilerle ödeşmesi

Hüseyin şehit olalı, kıpkırmızı, çiçek bahçesi…

Ali KORKMAZ

NOT: Hz. Hüseyin Efendimizi Kerbela’da yalnız bırakan İslam alemi bugünde Gazze’yi aynı durumda bırakmıştır.