Erlik Han eski Türklerin inancı Tengricilikte yeraltı âleminin efendisi anlamına gelir.

Moğollar ise Erlik Han’a Erleg veya Yerleg der.

Samsun'da 4 ilin UMKE araçları tanıtıldı Samsun'da 4 ilin UMKE araçları tanıtıldı

Günümüzde iblis olarak kullanılan bir tür cin olmasına rağmen kötülüğü simgeleyen bir tanrı ruhudur.

Altayların bir yaradılış efsânesine göre Erlik Han, dünyanın yaradılışında Tengri'ye karşı fenalık yapmış ve Tengri onu ceza olarak yeraltı âleminin efendisi yapmıştır.

Erlik Han lânetlenmiştir.

(yeniçağ)