Taşköprü'deki Muhtarlık Seçimleri Seçmenin Köylere Kaymasına Neden Oldu! Taşköprü'deki Muhtarlık Seçimleri Seçmenin Köylere Kaymasına Neden Oldu!

Taşköprü'de cam balkonu olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar alındı. Yargıtay'ın verdiği karara göre, apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadan yapılan cam balkonlar için ceza kesilecek.

Taşköprü'de özellikle son yıllarda cam balkon yaptırma oranı arttı. Ancak yapılan bazı cam balkonlar, binaların mimari görünümünü bozuyor ve komşular arasında sorunlara neden oluyor.

Yargıtay'ın 2016 yılında verdiği kararda, kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadan yapılan cam balkonların sabit eser niteliğinde olduğu ve bu nedenle eski hale getirilmesi gerektiği belirtildi.

İzinsiz cam balkon yaptıranlar ne yapacak?

Yargıtay'ın verdiği karara göre, apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izni olmadan yapılan cam balkonlar için ceza kesilecek. Ceza miktarı, belediyelerin mevzuatına göre değişiyor. Ancak genel olarak, izinsiz cam balkon yaptıranlara 1.000 TL ile 10.000 TL arasında ceza kesiliyor.

İzinsiz cam balkon yaptıranlar, cezayı ödeyerek balkonu eski hale getirebilirler. Ancak balkonun eski hale getirilmesi için, apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünden izin alınması gerekiyor.

Taşköprülüler ne yapmalı?

Taşköprü'de cam balkon yaptırmak isteyen vatandaşlar, apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünden izin almaları gerekiyor. İzin alınmadan cam balkon yaptıranlar, cezai işlemle karşı karşıya kalabilirler.

Taşköprülüler, cam balkon yaptırmak için öncelikle apartmandaki kat malikleriyle görüşmeli ve izinlerini almalıdırlar. İzin alındıktan sonra, cam balkonun projeye uygun olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.

İŞTE CAM BALKON YARGITAY KARARI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile cam balkon hakkında emsal karar açıklandı. Emsal karar şu şekilde:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski hale getirilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19.maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur oldukları belirtildikten sonra ikinci fıkrada da kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı öngörülmüştür.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporu içeriğinden; davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarının kaldırılarak mutfakla birleştirildiği, balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişinin yerinde saptadığı sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği gibi sabit eser niteliğinde olup bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamayacağı gibi balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması veya tek parçadan ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

Saptanan bu durum karşısında balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeni ile eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmak sureti ile kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, ana taşınmazdaki kat maliklerinin %90'ının aynı yöntemle değişiklik yaptığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye maruz bırakacak nitelikte olmadığı gerekçeleri ile talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

(yeniçağgazetesi)

(Ünal Topuksuzoğlu)