Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 18. Yüzyılda inşa edilen Merkez Taş (Karamustafa Paşa) Cami kapasite olarak Taşköprü’nün en büyük camisi olarak özel bir konumdadır. Bu özel cami 18. Yüzyılda Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Direk kullanılmadan yapılan tarihi eser, 17x24 ölçüsünde, günümüzün modern yapı sistemi olan uzay çatı sistemi olarak adlandırılan tavanıyla da adeta tarihle modernlik arasında bir köprü işlevi görmektedir.

C5632Ee9 3B1D 439B 90E4 9616124Fd110

Restorasyon ve kültürel miras

Taşköprü'nün tarihi dokusunun yeniden ilçe kültürüne kazandırma çalışmaları kapsamında caminin hemen bitişiğine yapılan müftülük binası ve kendir hanı geçmiş yıllarda Taşköprü Belediyesi tarafından yıkılarak caminin etrafı açılmıştır.

Moloz taşı harcının kullanıldığı ahşap işçiliğindeki incelik ve ahenk bakımından bölgede sayılı eserler arasında yer alan Taş Cami, son olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 yılında aslına uygun bir biçimde restore edilmiştir.

2B9F546D 3417 4267 832B D93Eacb4Dc1C

Tas Cami4

1927 yılında Taşköprü’de gerçekleşen büyük yangından ilçenin merkez noktasında bulunan Kara Mustafa Paşa Camii(Taş Camii) de etkilenmiş, sadece taş duvarları kalmıştır.

İlçede bulunan binaların yüzde sekseninin kullanılamaz hale geldiği yangın Vakit Gazetesi'nde yer alan haberde şu sözlerle ifade edilmiştir: “Anadolu'da emsaline pek ender tesadüf edilebilir denecek derecede güzel ve şirin bir kazamız olan Taşköprü, Zafer Bayramı günü dört saat kadar kısa bir müddet zarfında tamamen kül oldu.”

8F1F2115 4800 45Dc 816D 433Fa131C998

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinden Taşköprü’ye gelen Satı Usta (Satı Yılmaz), Taş Camii'nin çatısını büyük bir ustalıkla yaparak, içinde hiç direk kullanılmadan inşa edilen camiinin çatısının tüm yükünü büyük bir ustalıkla caminin kalın duvarlarına vermiştir.

2E63C16A 3864 4E7C Ba8D 1A6Ef941A30A

1841A95D 317B 4449 Ae42 98C83De7F1F2

Taşköprülü Engin Taşkın, 30 gün süren hayat mücadelesini kaybetti! Taşköprülü Engin Taşkın, 30 gün süren hayat mücadelesini kaybetti!

Bfd72349 B1Ee 4Dab 953C Ac8Ad08Cafa7

Kaynak: Ünal Yavuz röportajı Derleyen: Deniz Çam