Kastamonu’nun tarihini,kültürünü,hemen her yönünü korumayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinen”İhsan OZANOĞLU, Kastamonu Destanı” isimli kitabında Kastamonu ve İlçeleri ile ilgili şiirlerini okurken Taşköprü’yle ilgili yazmış olduğu şiiri,siz değerli,Taşköprü Postası okuyucularıyla paylaşmak istedim.

Ozan OZANOĞLU’nun yayına hazırlamış olduğu kitap,Kastamonu’nun tanınması açısından değer taşımaktadır.

      1907 yılında Kastamonu’da doğan İhsan OZANOĞLU,eserleriyle,çalışmalarıyla, Kastamonu’nun tarihsel ve kültürel kimliğini gelecek kuşaklara aktarmada önemli rol oynamıştır.

    Türk Halk Müziği alanında da çok sayıda derlemeleri vardır.Başta “Çanakkale  Türküsü”olmak üzere yüzlerce türküyü TRT repertuarına kazandırmıştır.

OZANOĞLU;eğitimci,gazeteci,araştırmacı,halk ozanı,din adamı derlemeci,şair gibi çok yönlü kimliğiyle,Kastamonu kültürü,sanatı,edebiyatı,halk bilimi ve müzik alanlarında gelecek kuşaklara çok sayıda bilgi ve belge bırakmıştır.

Kastamonu adıyla kendini özdeşleştirmiş,bunu şiirlerine,yazılarına ve yaşamının her kesitine sindirmiştir.

Saygıyla anıyorum.

TAŞKÖPRÜ

Hey vatanın irem bağı

Cennet senin nerendedir?

Hey erenlerin kaynağı

Cennet senin nerendedir?

 

Bağında mı,bahçende mi?

Gülünde mi,goncanda mı?

Dışında mı,içinde mi?

Cennet senin nerendedir?

 

Dağın hoş ormanın güzel

Suların gülşenin güzel

Her köşen her yanın güzel

Cennet senin nerendedir?

 

Irmakların zemzem akar

Dağın taşın amber kokar

Senden hangi gönül bıkar

Cennet senin nerendedir?

 

Sen güzelim Taşköprü’sün

Namın cihanda yürüsün

Koçyiğitlerin yerisin

Cennet senin nerendedir?

 

Ozan der ki bulmak gerek

Cennet sende olmak gerek

Ahir murad almak gerek

Cennet senin nerendedir?

Kaynak:Kastamonu Destanı /   İhsan OZANOĞLU