Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, çiftçilerin ÇKS'ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Yapılan değişiklikle ÇKS’ye kayıt olamayan ama tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması amaçlanıyor. Bu kapsamda; tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar 'taahhütname' belgesi ile kayıt altına alınabilecek. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek. ÇKS kapsamında intikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek. Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak.

Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek. Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan değişikliğe ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ÇKS’ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu hükümlerinde yer alan 'asgari tarımsal büyüklük' şartı, Hazineden kiralanan alanlarda aranmayacaktır. Bakanlığımızca yeni uygulamaya konulan üretim planlaması ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesinde ve tarımsal desteklemelerden çiftçilerimizin maksimum derecede yararlanabilmesinde üretim yapan tüm çiftçilerin ve üretim alanlarının da sisteme dahil olması son derece önemlidir.

Bu çerçevede gerekli düzenlemeler Bakanlığımızca yapılmış olup, çiftçilerimizin son başvuru tarihine kadar ÇKS müracaatlarını e-Devlet kapısı veya il/ilçe müdürlüklerine giderek yapmaları önem arz etmektedir" denildi.

Ayrıca, 2023/2024 üretim yılı ÇKS başvurularının 1 Eylül 2023 tarihinde başladığı ve 2 Ocak 2024 tarihinde sona ereceği belirtildi.

(kamusonhaber)

Karadeniz sallanıyor! 3.4 büyüklüğünde deprem! (2024 Temmuz) Karadeniz sallanıyor! 3.4 büyüklüğünde deprem! (2024 Temmuz)