Son dönemlerde sayısı git gide artan miras anlaşmazlıkları dikkat çekiyor. Burada, enflasyondaki yükseliş ve taşınmaz fiyatlarındaki artışlar da etkin rol oynuyor. Bu konuda anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için çalışma yürütüldü.

SeturTech dijital kanal cirosunu 4 katına çıkardı SeturTech dijital kanal cirosunu 4 katına çıkardı

Yapılan düzenleme, mirasın eşit paylaşımını amaçlarken özellikle bakımı üstlenen çocuklara daha fazla miras bırakılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Örneğine birçok kez rastlanıldığı gibi ebeveynlerin, özellikle kendileriyle yaşayan ve bakımlarını üstlenen çocuklara, diğerlerinden daha fazla miras bırakma durumu yaşanabiliyor. Türk Medeni Kanunu'na göre, ebeveynler mülklerini istedikleri çocuklarına devredebilirler. Fakat, vefat sonrasında miras, evlatlar arasında eşit olarak paylaşılmalıdır.

EŞİT DAĞILIM YAPILMAZSA ÇOCUKLAR HAKKINI ARAYABİLECEK

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte miras hukukunda önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, ebeveynlerin mal dağılımı yaparken eşit pay yapmadığı takdirde, çocuklar haklarını arayabilecek.

Vefa öncesi bir çocuğa devredilen mülkler dahi vefat sonrasında yeniden paylaşılabilir. Bir kardeş, ebeveyni ikna ederek mülkleri üzerine geçirse bile, diğer kardeşler dava açarak haklarını arayabilirler. Bu tür davalar için zamanaşımı uygulanmaz ve haksızlık yaşandığı düşünülen durumlarda asliye hukuk mahkemelerine başvurulabilir.

İşte yeni düzenlemenin öne çıkan noktaları:

  • Ebeveynler, mülklerini istedikleri çocuklarına devredebilirler.
  • Vefat sonrasında miras, evlatlar arasında eşit olarak paylaşılmalıdır.
  • Geçmişte bir çocuğa devredilen mülkler dahi vefat sonrasında yeniden paylaşılabilir.
  • Bir kardeş, ebeveyni ikna ederek mülkleri üzerine geçirse bile, diğer kardeşler dava açarak haklarını arayabilirler.
  • Bu tür davalar için zamanaşımı uygulanmaz.
  • Bu düzenlemenin, miras anlaşmazlıklarını azaltması ve kardeşler arasında daha adil bir miras dağılımı sağlaması bekleniyor.