Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yurt genelinde yürütülen "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" pilot uygulamalarına dahil edilen Kastamonu'da çalışmalara 3 Haziran'da başlanacak

Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Yücel Serdar, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Sıcak gelişme! Kastamonu İl Özel İdare'de yeniden arama yapıldı! Sıcak gelişme! Kastamonu İl Özel İdare'de yeniden arama yapıldı!

Ülkenin gelecek vizyonu kapsamında, akıllı şehirlerin oluşturulmasına duyulan ihtiyacın olduğunu vurgulayan Serdar, şöyle devam etti:

"Üç boyutlu mülkiyet çalışmalarına yön vermek amacıyla, Genel Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında, üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve üç boyutlu kadastro altlığı oluşturulması faaliyetine başlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak, mevcut mimari projelerin taranarak sistem entegrasyonu sağlanmış, bağımsız bölümlerin oda, alan, hacim ve konum bilgilerini içeren üç boyutlu modeller oluşturulmuştur. İkinci olarak da, Genel Müdürlüğümüze ait uçaklar ile fotogrametrik yöntemler kullanılarak hava fotoğrafları elde edilmiş, gelişmiş yazılımlar kullanılarak mevcut tüm yapılara ilişkin üç boyutlu sayısal modellemeler yapılmıştır. Sonrasında ise her iki çalışma neticesinde elde edilen veriler çakıştırılarak uluslararası koordinat sistemi üzerine yerleştirilmiştir."

​​Projenin ortaya çıkaracağı faydalardan bahseden Serdar, şunları kaydetti:

20240513 2 63825265 100802284 Preview

"Yürütülen proje ile mevcut binaya ait yapı modelinin 3 boyutlu olarak görüntülenmesi sağlanacak ve bu suretle kat planları, oda büyüklükleri bağımsız bölümlerin konumları, depo, eklenti gibi unsurların büyüklükleri, konumları ve bağımsız bölümle ilişkileri, mimari ve yapısal olarak dış paydaşların ve ilgili kullanıcıların bilgisine ve kullanımına sunulacaktır. Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Kastamonu ili ve ilçelerinin de dahil olduğu, söz konusu projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği kapsamında, Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda, bilgilendirme toplantısı yapılmıştır."

Düzenlenen toplantıda Tapu ve Kadastro Uzmanı Dr. İsmail Dursun'un proje hakkında bilgilendirme yaptığını aktaran Serdar, toplantıya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Birinci Hukuk Müşaviri Ömer Sinan Bayçelebi, uzmanlar, mühendisler, kurum çalışanları, belediye görevlileri, harita kadastro bürolarının temsilcileri ve organize sanayi bölgelerinin temsilcilerinin katıldığını belirtti.