Kastamonu'da genç kızdan intihar girişimi iddiası! (videolu haber) Kastamonu'da genç kızdan intihar girişimi iddiası! (videolu haber)

 Kastamonu Üniversitesi (KÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan 5 proje, destek almak için kabul edildi.
Kastamonu Üniversitesi akademik personeli, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı “Deprem Özel Çağrısı” çerçevesinde önemli başarılara imza attı. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri çerçevesinde 5 akademik personelin 5 projesi kabul edildi. Akademisyenlerin ahşap, deprem, yeşil yapı, deprem eğitimi, afet yönetimi ve sürdürülebilir çevre konularında hazırladığı projeler ile TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emre Birinci'nin yürütücülüğünü yaptığı Ahşap Yapılar ve Deprem Projesinde deprem bilinci temelinde ahşap yapıların depreme dayanıklılığı, yatay mimari anlayışı, ahşap yapının tasarımı ve inşaatı konularında bilgi birikiminin artırılması ve ahşap yapılara talebin arttırılması hedefleniyor.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Çağrı Bayram'ın yürütücülüğünü üstlendiği Ahşap Yapılar, Deprem ve Sürdürülebilirlik Projesinde ise ahşabın ve ahşap yapıların sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ekonomik, ekolojik ve sosyal nitelikler bakımından sağlayabileceği avantajlar ve katkıları incelenecek.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alperen Kaymakcı'nın yürütücülüğünü üstlendiği Deprem ve Yeşil Yapılar Projesi ise yeşil yapılarda ahşap kullanımının küresel iklim değişikliğine katkısını ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını ele alacak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Bilgehan'ın yürütücülüğünü yaptığı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinden Alınan Dersler ve Ülkemizin Yeni Depremlere Hazırlık Durumu Projesi de depremde binaların neden ağır hasara uğradığı, zemin seçiminde ve yapısal elemanların tasarım ve imalatında yapılan hataların neler olduğuna dair çalışmalar yer alacak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin'in yürütücülüğünü üstlendiği "Deprem Gerçeği Özelinde Sosyolojik ve Psikolojik Açıdan Afetlere Hazırbulunuşluk" adlı projede ise afetlere sosyolojik bakış, sivil inisiyatiflerin afet risklerini azaltmada rolü, afetlerde mobil haberleşme ve dezenformasyonla mücadele, insani yardım lojistiği ve afet zararlarını azaltmada psikolojinin önemi gibi konular ele alınacak.
Destek alan tüm projelerde, belirlenen kriterler çerçevesinde seçilecek akademik personel ve öğrencilere teorik derslerin yanı sıra alanda pratik eğitim de verilecek. Kastamonu Üniversitesi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, akademik personelin elde ettiği başarıdan ötürü gurur duyduğunu ifade ederek, deprem kuşağında olan Türkiye için depremin yıkıcı etkilerini en aza indirecek her projeye destek vereceklerini vurguladı. (iha)

Editör: Haber Merkezi