T.C.
KASTAMONU1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Satışı Nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin ilana, şartnameye, bilirkişi raporlarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Konukça Köyü 102 Ada, 5 Parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Konukça Köyü Kastamonu
Yüzölçümü : 1.323,21 m2
İmar Durumu : Köy Yerleşik alanı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 992.407,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Konukça Köyü 103 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz Ahşap ev ve bahçesi vasıflıdır. Taşınmaz üzerinde ahşap ev bulunmaktadır.
Adresi : Konukça Köyü Merkez Kastamonu
Yüzölçümü : 1.283,19 m2
İmar Durumu :Köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 793.105,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Merkez İlçe, Konukça Köyü 112 Ada, 22 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tarla vasıflıdır.
Adresi : Konukça Köyü Merkez Kastamonu
Yüzölçümü : 6.371,83 m2
İmar Durumu : Köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.911.549,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : TEDAŞ GENEL MD.CE 2942/7 MD. KAMULAŞTIRMA ŞERHİ VARDIR.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2024 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2024 - 11:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02059167