T.C.
KASTAMONU(SULH HUKUK MAH.) 1. SATIŞ MEMURLUĞU
2023/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, bilirkişi raporuna, artırmaya ilişkin şartlara, ilana ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Daday İlçe, Değirmenözü Köyü 132 Ada, 10 Parsel sayılı, tarla vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde tek katlı kargir ev, fırın, su kuyusu ve erik ağaçları vardır.
Adresi : Daday DeğirmenözüDaday / KASTAMONU
Yüzölçümü : 8.448,23 m2
İmar Durumu : Köy yerleşik alanı içinde kalmaktadadır.
Kıymeti : 1.201.007,18 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 10:10

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01972986