Kastamonu Merkez Çerçi köyünde kadın çiftçiler ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli Ziraat Mühendisi Ömür ONUR ve Sosyolog Aysu KÖSERECEP'in katılımıyla 'kadın çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı' düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede; "Bu eğitim toplantılarında amacımız kadın çiftçileri kooperatif içindeki konumları hakkında bilgilendirmek, kadın kooperatifi kurma konusunda onları cesaretlendirmek, kadın girişimciliği önündeki engellerin neler olduğu konusunu konuşarak bu engelleri ortadan kaldırmaya çalışmak, toplum içerisindeki rolleri ve toplumdaki değerleri konusunda onlara ışık tutmak ve böylelikle onların bu konudaki bilinç ve farkındalık düzeylerinin artışına katkı sağlamak, toplumun temel direği olan aile ve sağlıklı aile ortamında büyüyen çocukların toplum ve Ülkemiz açısından önemi konularında kadın çiftçilerimizi bilgilendirmektir.

Eğitimde toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sebepleri; bu eşitsizliğin sosyal hayatta görüldüğü alanlar ve sonuçları; kırsalda kadın rolleri; kırsal kalkınmada kadının önemi; kadın girişimciliği önündeki engeller ve bunların ortadan kaldırılması için yapılabilecekler; kooperatifçilik; aile içi iletişim ve erken çocukluk döneminde çocuk eğitimin önemi; empatinin iletişimde önemi; kadına yönelik şiddet ve KADES uygulaması konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanarak uygulamaya başlanılan 'Kastamonu Topraklarında Kurt Üzümü Köysel Kadın Çiftçi Dönüşümü Yayım Projesi' hakkında kadın çiftçilerimiz bilgilendirildi" denildi

Bursa Osmangazi’de eğitimin kalitesi yükseldi Bursa Osmangazi’de eğitimin kalitesi yükseldi

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen eğitim, kadın çiftçilerin yönelttiği soruların cevaplanması ve deneyimlerine dair yapılan sohbetle son buldu. 

(Mustafa Balcı)