Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Ticaret Bakanlığı, tüketicileri korumaya yönelik çabalarını arttırırken bu kapsamda çalışmaların tek elden yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyetlerin önemi artarak devam edecek. Bu çerçevede, tüketiciyi korumaya yönelik mevzuat güncellenecek ve piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılacak.

12 dakikalık yol 3 dakikaya indi 12 dakikalık yol 3 dakikaya indi

Özellikle dijital ortamlarda tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı reklam ve uygulamalara karşı önlemler alınacak. İnternet alışverişlerini etkileyen Influencer'lar da denetime tabi tutulacak ve bu alanda bir sertifika programı başlatılacak. Böylelikle, sertifika sahibi Influencer'ların reklam verenlere karşı sorumluluklarını yerine getirdiğine dair bir güvence sağlanacak.

Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için elektronik ortamda da bir platform oluşturulacak. Ayrıca, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik özel önlemler alınacak. Bu kapsamda, yeşil dönüşüm, çevresel etkiler, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi konularda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Ticaret Bakanlığı'nın bu stratejik planı doğrultusunda, tüketicilerin haklarının korunması ve bilinçlendirilmesi için çeşitli alanlarda önemli adımlar atılacak ve mevcut yapılar güçlendirilecek.

( karar )

Editör: Deniz Çam