CENNET GÜLÜ

Su kadar berrak bir bebek, doğup herkesi sevindirdi

Ehli beytin ocağına muhabbet, bereket indirdi

Habibullah Efendimiz, ismi Hasan diye bildirdi

Yaşanan tüm zorlukları, güzel kokusuyla dindirdi

Hazreti Fatıma annen, cennette hanımlar sultanı

Aliyyül Murtaza baban, mücahitlerin kahramanı

Dedesi gibi gül kokan, cennet gülü, onun Hasan’ı

Ehli beytin ilk çocuğu, Cenab-ı Allah’ın İhsan’ı

Ebu Bekir sevdi seni, Nebiye benzeyen diyerek

Ali bir şey söylemezdi tebessüm ederdi gülerek

Resul duramazdı sizsiz, bağrına basardı severek

Ümmetine örnek oldu çocukları sevindirerek

Henüz yedi yaşındaydın, Fatıma yok, kaldın annesiz

Gündüzlerin gece gibi, ağladın sen hep sessiz sessiz

Öksüz kaldın küçük yaşta, eviniz şimdi penceresiz

Kardeşlerini gözetle, onlara gülümse çaresiz

Hazreti Osman devrinde Horasan seferinde vardın

Halife kuşatılınca, kuşatmanın içini yardın

Kardeşin Hüseyin ile kapısında hizmetkârdın

Her türlü zahmete rağmen, su ulaştırmayı başardın

Baban halife olunca onun başyardımcısı oldun

Cemel ve Sıffin harbinde, Hazreti Ali’ye sağ koldun

Baban şehit edilince büyük üzüntüden soldun

Beşinci halifesin sen felah’a ulaştıran yoldun

Ehli beytin baş düşmanı, Muaviye yaptı tefrika

Allah’tan, zerre korkmadan çevirdi sayısız entrika

Hazreti Hasan anlaştı, kan döktürmedi filhakika

Suya zehir kattı Ca’de, olmaz olsun böyle refika

Göçtün gittin hak dünyaya ehli beytin çınar ağacı

Biz hala üzülüyoruz geçmez kalbimizdeki acı

Kavuştun anne, babana, hatıran başımızın tacı

Hasretiz senin sevgine, Baki âlemden ol duacı…

Ali KORKMAZ