Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), karşılıksız çek işlemleri için bankaların ödeyeceği miktarları içeren yeni bir tarife belirledi. Yapılan açıklamaya göre, defterdeki her bir çek yaprağı için bankaların ödemek zorunda olduğu miktar yeniden düzenlendi.

Emekliye müjde: 3 bin lira ikramiye TBMM'den geçti Emekliye müjde: 3 bin lira ikramiye TBMM'den geçti

Buna göre her karşılıksız çek yaprağı için bankalar 9 bin 270 lira ödeyecek. Bu tutar daha önce 6 bin lira olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yapılan açıklama şöyle:

MADDE 1- 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'in 4 üncü maddesinde yer alan "altıbin Türk Lirası" ibareleri "dokuzbinikiyüzyetmiş Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan "altıbin Türk Lirası" ibareleri "sekizbinaltıyüzelli Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Tebliğ 31/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

(Takvim)

Editör: Mustafa Balcı