Her meslek kutsaldır: Ambulans şoförlüğü de onlardan biri! Bir canı hastaneye yetiştirip kurtarılmasına yardımcı olmak istemez misiniz? Hastane ambulans şoförü alımı için hangi kriterleri taşımak gerekiyor? Hastane ambulans şoförü olabilmek için hangi niteliklere sahip olmak gerekiyor? Hastane ambulans şoförü alımı için başvuru şartları neler? İlana başvurabilmek için hangi eğitim durumunda olmak gerekiyor?

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERE 1000 PERSONEL ALIMI YAPACAK

KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

Hastanelere en az lise mezunu ambulans şoförü alımı! Başvuru şartları neler

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR): 600

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM): 400

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları şu şekilde:

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

Hastanelere en az lise mezunu ambulans şoförü alımı! Başvuru şartları neler

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

- Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, "İlk ve Acil Yardım Teknisyeni kadrosuna 400 lise mezunu personel alımı yapılacağına ve alınacak adayların ambulans sürücüsü olarak da çalıştırılacağına" yer verildi.

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM):

Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır.Hastanelere en az lise mezunu ambulans şoförü alımı! Başvuru şartları neler? - Resim : 5

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Hastanelere en az lise mezunu ambulans şoförü alımı! Başvuru şartları neler

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75’inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10’uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine
sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür.

Karadeniz'deki deprem sonrası sahil illerini uyardı! (2024 Temmuz) Karadeniz'deki deprem sonrası sahil illerini uyardı! (2024 Temmuz)

Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31/12/2024 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu nedenle Tercih Kılavuzunda yer alan yeni sürücü belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek diğer yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaöğretim düzeyinde bu unvana başvuracak adayların B, C veya D sınıfı sürücü belgelerinden (6506, 6510, 6514 nitelik kodlarından) herhangi birine sahip olmaları yeterlidir.  Ön lisans düzeyinde bu unvana başvuracak adayların 3188 ve 6514 nitelik kodlarının ikisine birden sahip olmaları gerekmektedir.

Ortaöğretim düzeyinde bu unvana başvuracak adayların B, C veya D sınıfı sürücü belgelerinden (6506, 6510, 6514 nitelik kodlarından) herhangi birine sahip olmaları yeterlidir. Ön lisans düzeyinde bu unvana başvuracak adayların 3188 ve 6514 nitelik kodlarının ikisine birden sahip olmaları gerekmektedir.

(aydınlık)

Editör: Haber Merkezi